Tuesday, July 6, 2010

ಬದುಕು
ತಿಳಿಯದು ನನಗೆ

ಬದುಕೆಂದರೇನೆಂದು

ಅರ್ಥವಾಗದು ನನಗೆ

ಏಕೆ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು

ಹುಡುಕುತಾ ಹೊರಟರೆ ಇದನ್ನು

ಮತ್ತೆ ಜಟಿಲವಾಗುತ್ತಿದೆ

ಕಗ್ಗಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ

ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನಂತೆ, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಸಾಗರದಂತೆ

ಸಾಧು ಸಂತರು

ಅರ್ಥೈಸಿದರು ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ

ಅಜ್ನಾನಿ ನಾನು

ನಾನೇನು ಬಲ್ಲೆ ವೇದಾಂತದ ಭಾಷೆಯ?

ನನಗೆ ತಿಳಿದುದಿಷ್ಟೆ

ನಿನ್ನೆ ಇಂದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

ನೀ ಬದುಕು, ಆದರೆ ನಿನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ

ಇತರ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗೋ ಮಲ್ಲ